Clarinus Nauta

Welkom

Cursus Gesteenten

Gesteentenwand

Gesteentenkoffer Leskist Stenen

Contact

"  meer  met  stenen
    in  de  klas  "

Lees Meer

Welkom


Mijn naam is Clarinus Nauta.
Geboren in 1952. Via Lerarenopleiding Ubbo Emmius en de MO-B opleiding de 1e graads bevoegdheid Aardrijkskunde en Maatschappijleer gehaald.
Heb als Aardrijkskundeleraar gewerkt op het Noordik in Almelo en de langste periode op CSG Reggesteyn te Nijverdal/Rijssen.
Ik ben nu gepensioneerd. Ik vind het leuk om geologische workshops te geven op scholen.
Als u interesse heeft in een of meerdere onderwerpen graag contact op nemen via de contactbutton.

Met vriendelijke groeten, Clarinus Nauta


Nieuws

2 Februari 2023

Zaterdag 18 februari 2023 een themadag van de Nederlandse Geologische Vereniging over bewegende aardplaten. Medewerking van o.a. Arwen Deuss, Ronald van Balen, Jan Wijbrans en Wouter Schellart. Meer informatie op https://www.geologienederland.nl/event/themadag-bewegende-aardplaten-en-alv/

24 December 2021

Los materiaal te koop. )

Onder de kop gesteentenkoffer leskist treft u aan een opsomming van leverbare stenen, mineralen en fossielen. Als u iets nodig hebt mailt u mij dan om een prijsopgave / foto van die objecten waar u belangstelling voor hebt. )


10 Juli 2020

Cursus gesteenten voor studenten lerarenopleiding aardrijkskunde

Het doel is meer kennis van gesteenten In de schoolaardrijkskunde komt zowel in onder- en bovenbouw een aantal gesteenten, mineralen en fossielen aan de orde.
Doel is deze goed te leren kennen en de samenhang te zien tussen stenen; fossielen en mineralen.
Informatie: Tijdsduur: 1 hele dag (8 klokuren)
Personen: Maximaal 20 studenten
Benodigdheden: Overlegruimte en koffie/thee

Werkwijze: Er wordt begonnen met een PowerPoint over mineralen.
Daarna moet elke student ongeveer 20 mineralen bekijken en via proefjes bepalen wat de naam van het mineraal is.
Deze mineralen worden daarna besproken en ook wordt aangegeven in welke gesteenten deze mineralen voorkomen.
Vervolgens een PowerPoint over fossielen.
Daarna moet elke student ongeveer 20 fossielen bekijken en via kenmerken bepalen wat de naam van het fossiel is.
Deze fossielen worden daarna besproken en ook wordt aangegeven in welke gesteenten deze fossielen voorkomen.
Tevens wordt er stil gestaan bij gidsfossielen en de grote extincties.
Daarna volgt een PowerPoint over gesteenten.
Met behulp van een determineertabel bepaalt de student welk gesteente het is. Ook wordt gekeken in welke hoofdgroep de steen geplaatst kan worden.
Tenslotte worden alle stenen met elkaar geplaatst in een gesteenten kringloop.

Kosten €595,- euro alles inclusief. (Dus ook reiskosten en zo nodig overnachtingskosten)

10 Juli 2020

Jongerendag NGV zat. 5 september 2020 Jongeren die lid zijn van de Nederlandse Geologische Vereniging (12 t/m 25 jaar) mogen zaterdag 5 september zoeken in de Winterwijkse kalkgroeve.
Er is deskundige begeleiding.
Maximum aantal 30 personen.
Er zijn geen kosten.
Zie voor programma en regels www.geologienederland.nl

10 Juli 2020

Als u een cursus boekt (€ 995,-) en een gesteentenwand koopt (€ 1.050,-) komen er geen kosten bij voor reizen etc. (Voorbehoud de wand wordt aan het eind van de dag voorafgaande aan de cursus opgehangen)

Clarinus Nauta
Neem contact op voor de mogelijkheden.
  Contactformulier
  0548 - 615202


Cursussen & Gesteenten

Gesteenten Koffer
De gesteentenkoffer is ook afzonderlijk (zonder cursus) te verkrijgen!

Bekijk de mogelijkheden

Clarinus Nauta 2020 | Script & Design by Martin Nauta